Piotr Malik – matematyka, fizyka i chemia

Ukończyłem studia magisterskie i doktoranckie na kierunku fizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także studia inżynierskie i magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Uczę matematyki, fizyki i chemii. Prowadzę korepetycje dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich. Przygotowuję do egzaminów, na przykład ośmioklasisty i maturalnego. Kładę nacisk na dogłębne zrozumienie poszczególnych pojęć, twierdzeń i praw oraz na opanowanie przez ucznia metod rozwiązywania zadań.
Posiadam praktykę w zakresie prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i liceum, korepetycji, a także ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych dla studentów.