Miłosz Krawiec – matematyka

Ukończyłem matematykę na Politechnice Rzeszowskiej (licencjat i magister) oraz pedagogiczne studia doktoranckie z matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Uczę zarówno osoby młode, jak i dorosłe – korepetycji udzielam już ponad 10 lat, w tym okresie pracowałem w szkołach średnich i dla dorosłych oraz na uczelni wyższej.
Prowadzę zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz przygotowuję do egzaminów.
W pracy jako nauczyciel kładę nacisk na to, aby uczeń sam znalazł właściwą drogę do rozwiązania danego problemu, ja go jedynie nakierowuję, gdzie można ją znaleźć.