Marcin Tomala – j. niemiecki, historia, WOS i podstawy informatyki

Ukończyłem teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II) uzyskując tytuł zawodowy magistra oraz kursy i szkolenia komputerowe.

Moją specjalnością jest nauczanie języka niemieckiego na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Jestem w trakcie przygotowań do certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie B2.

Pomagam w lekcjach języka niemieckiego, obejmujących konwersację z uczniem szkoły podstawowej lub średniej.

Wyjaśniam bieżący lekcyjny materiał leksykalny i gramatyczny. Ćwiczę z uczniami umiejętności rozumienia tekstów ze słuchu. Pomagam w odrabianiu zadań.

Pomagam też w odrabianiu zadań z informatyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office.

Udzielam korepetycji z WOS-u oraz historii.