Adrianna Słowińska – język polski

Ukończyłam studia magisterskie z Filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ciągu kilku lat od ukończenia studiów zdobyłam jeszcze wykształcenie podyplomowe z logopedii i nauczania języka polskiego jako obcego.

Korepetycji udzielam regularnie od 3 lat. Prowadzę zajęcia na wszystkich poziomach edukacyjnych, a dodatkowe wykształcenie pomaga mi w byciu uważną na indywidualne potrzeby uczniów i dostosowanie do nich metod nauczania.

W trakcie moich lekcji pomagam uczniom zarówno w bieżących potrzebach, wynikających z realizacji szkolnego programu, jak i przygotowuję ich do egzaminu ósmoklasisty, czy matury z języka polskiego

Staram się zawsze wypracować sobie zaufanie moich uczniów. Na moich lekcjach dbam o przyjazną atmosferę sprzyjającą owocnej współpracy.